artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

paroles sivan shavit – נשקי אותי

Loading...

שנינו נוסעים במכונית
אני לא יודעת לאן נגיע
כשההגה נמצא בידיים שלך

אתה תמיד חייב להפתיע
אני לא יכולה להפסיק להסתכל על הפנים שלך בתוך הראי
ואתה
מרגיש כל תנועה שולח לטיפה אל השפתיים שלי
שנינו נוסעים במכונית
אתה אומר לי שהדרך תהיה ארוכה
ושאני יכולה להירדם
אחרי זה תספר לי כל מה שקרה
אני לא ישנה סופרת כוכבים
דרך חורים בשמיכה
ואתה עם סיגריה בפה
שר לי עם הרדיו
שיר אהבה
נשקי אותי חזק
נשקי עד שיכאב
והשמש לא תשקע
את אחת ויחידה
אהובתי המופלאה
ואני אוהב אותך
שנינו נוסעים במכונית
הלוואי שיכולנו לנסוע לנצח
אתה חושב שאני מזמן כבר נרדמתי
ולא מקשיבה
איך אתה עם סיגריה בפה
שר לי עם הרדיו
שיר אהבה
נשקי אותי חזק
נשקי עד שיכאב
והשמש לא תשקע
את אחת ויחידה
אהובתי המופלאה
ואני אוהב אותך
נשקי אותי חזק
נשקי עד שיכאב
והשמש לא תשקע
את אחת ויחידה
אהובתי המופלאה
.ואני אוהב אותך

# sivan shavit


Home . turkish . thailand . spanish . romanian . german . french . russian . polish . korean . japanese . italian